فیلم جلسه 11 - علم بیان (قسمت چهارم)، استعاره

هامون سبطی
هامون سبطی

آرایه های ادبی کنکور دکتر هامون سبطی هامون سبطی

تو این جلسه میخوایم به ادامۀ نکات علم بیان بپردازیم، تمرکزمون روی استعاره هستش، دو نوع استعاره و تشخیص که توی دل ایناس.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

جزوات آرایه های ادبی کنکور دکتر هامون سبطی هامون سبطی

فیلم ها آرایه های ادبی کنکور دکتر هامون سبطی هامون سبطی

Loading

فیلم جلسه 1 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت اول)

میریم سراغ آرایه های لفظی، یعنی آرایه هایی که در اون معنی واژه ها برای ما مهم نیست بلکه صدای واژه ها ...

فیلم جلسه 2 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت دوم)

تو بخش دوم می خوایم بریم سراغ جناس، البته جناس ناقص، بعد میدونم که به جناس های تام برسیم به این خاطر ...

فیلم جلسه 3 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت سوم)

بچه ها تو این بخش می خوایم بریم سراغ ادامه جناس و جناس تام اما تاکید بیشترمون روی روش های خوانش درست ...

فیلم جلسه 4 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت چهار ...

در این جله قراره که بریم سراغ آرایه های ایهام و ایهام تناسب که هم خیلی قشنگن و هم تو کنکور ازشون خیل ...

فیلم جلسه 5 - آرایه های و درک ادبی (قسمت پنج ...

امروز می خوایم بریم سراغ دو تا آرایه مهم دیگه، تضاد و متناقض نما ولی از اون مهم تر می خوام تاکید بکن ...

فیلم جلسه 6 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت ششم)

ابتدا می خوایم یه دوره ای داشته باشیم آرایه هایی که تا اینجا یاد گرفتیم و خط فکری پیدا کردن اون ها ر ...

فیلم جلسه 7 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت هفتم ...

تو این جلسه میریم سراغ آرایه مهمه اسلوب معادله خط فکری پیدا کردنش، قشنگیاش، دلیل اهمیتش و رفع کردن ی ...

فیلم جلسه 8 - علم بیان (قسمت اول)، کلیات

آریه های ادبی رو با هم ادامه میدیم و بریم سراغ اون آرایه هایی که یه کمی با هم تداخل دارن و بیشتر مشک ...

فیلم جلسه 9 - علم بیان (قسمت دوم)، مَجاز

جلسۀ گذشته وارد این چهار آرایۀ دشوار شدیم که بهشون میگفتیم علم بیان. و دیدیم که چه اشتراکی بینشون هس ...

فیلم جلسه 10 - علم بیان (قسمت سوم)، تشبیه

در این جلسه میخوایم یه گشت و گذار خوب و قشنگ و دقیقی داشته باشیم توی آرایۀ تشبیه و یه سری هم بزنیم ب ...

فیلم جلسه 11 - علم بیان (قسمت چهارم)، استعار ...

تو این جلسه میخوایم به ادامۀ نکات علم بیان بپردازیم، تمرکزمون روی استعاره هستش، دو نوع استعاره و تشخ ...

فیلم جلسه 12 - علم بیان (قسمت پنجم) - انواع ...

این جلسه که دروافع آخرین جلسه از این دوره هست، هم یه برنامه ریزی می خواهیم داشته باشیم برای چند ماه ...