فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت اول)، معرفی پیوند کووالانسی