فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 37 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت دوم)