فیلم ها فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: الکتریسیته ساکن (قسمت چهارم) - قانون کولن

در این جلسه قانون کولن و ریزه کاری های در مورد استفاده از قانون کولن در مسائل و تست ها رو با هم کار خواهیم کرد.

 

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.