فیلم ها آرایه های ادبی کنکور هامون سبطی

Loading
آرایه ها و درک ادبی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت اول)

میریم سراغ آرایه های لفظی، یعنی آرایه هایی که در اون معنی واژه ها برای ما مهم نیست بلکه صدای واژه ها ...
آرایه ها و درک ادبی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت دوم)

تو بخش دوم می خوایم بریم سراغ جناس، البته جناس ناقص، بعد میدونم که به جناس های تام برسیم به این خاطر ...
آرایه ها و درک ادبی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت سوم)

بچه ها تو این بخش می خوایم بریم سراغ ادامه جناس و جناس تام اما تاکید بیشترمون روی روش های خوانش درست ...
آرایه ها و درک ادبی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت چهار ...

در این جله قراره که بریم سراغ آرایه های ایهام و ایهام تناسب که هم خیلی قشنگن و هم تو کنکور ازشون خیل ...
آرایه های و درک ادبی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - آرایه های و درک ادبی (قسمت پنج ...

امروز می خوایم بریم سراغ دو تا آرایه مهم دیگه، تضاد و متناقض نما ولی از اون مهم تر می خوام تاکید بکن ...
آرایه ها و درک ادبی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت ششم)

ابتدا می خوایم یه دوره ای داشته باشیم آرایه هایی که تا اینجا یاد گرفتیم و خط فکری پیدا کردن اون ها ر ...
آرایه ها و درک ادبی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 7 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت هفتم ...

تو این جلسه میریم سراغ آرایه مهمه اسلوب معادله خط فکری پیدا کردنش، قشنگیاش، دلیل اهمیتش و رفع کردن ی ...
علم بیان (قسمت اول)، کلیات

فیلم جلسه 8 - علم بیان (قسمت اول)، کلیات

آریه های ادبی رو با هم ادامه میدیم و بریم سراغ اون آرایه هایی که یه کمی با هم تداخل دارن و بیشتر مشک ...
علم بیان (قسمت دوم)، مَجاز

فیلم جلسه 9 - علم بیان (قسمت دوم)، مَجاز

جلسۀ گذشته وارد این چهار آرایۀ دشوار شدیم که بهشون میگفتیم علم بیان. و دیدیم که چه اشتراکی بینشون هس ...
علم بیان (قسمت سوم)، تشبیه

فیلم جلسه 10 - علم بیان (قسمت سوم)، تشبیه

در این جلسه میخوایم یه گشت و گذار خوب و قشنگ و دقیقی داشته باشیم توی آرایۀ تشبیه و یه سری هم بزنیم ب ...
علم بیان (قسمت چهارم)، استعاره

فیلم جلسه 11 - علم بیان (قسمت چهارم)، استعار ...

تو این جلسه میخوایم به ادامۀ نکات علم بیان بپردازیم، تمرکزمون روی استعاره هستش، دو نوع استعاره و تشخ ...
علم بیان (قسمت پنجم) - انواع اضافه

فیلم جلسه 12 - علم بیان (قسمت پنجم) - انواع ...

این جلسه که دروافع آخرین جلسه از این دوره هست، هم یه برنامه ریزی می خواهیم داشته باشیم برای چند ماه ...