فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 27 - هندسه(1) فصل چهارم: شکل های فضایی (قسمت دوم)، استوانه، هِرم و مخروط

در این جلسه شکل های فضایی رو ادامه میدیم، استوانه، مخروط و هرم رو بررسی می کنیم و کلی تست کنکور حل میکنیم.