فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 26 - هندسه 1: فصل 4 شکل های فضایی (قسمت 1) - مکعب مستطیل و منشور

تو این جلسه فصل چهارم هندسه 1 یکی شکل های فضایی رو شروع می کنیم.

در این فلم در مورد مکعب مستطیل، مکعب و منشور صحبت می کنیم.