فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم(قسمت 6) - یادآوری استوکیومتری شیمی دهم

تو این جلسه می خواهیم راجع به مفاهیم اولیه استوکیومتری که یادآوری از سال گذشته هست درواقع با هم داشته باشیم.

چند تا مسئله از مولی مولی و مولی جرمی هم براتون حل می کنیم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.