فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 36 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت اول)- مفهوم برگشت پذیری

ىر اين قسمت قراره كه تعاىل شيميايي رو با هم شروع كنيم و وارى فصل ىوم كتاب پیش دانشگاهی بشيم

قرار است که راجع به مفهوم برگشت پذیری و مقداری هم راجع به مفاهیم تعادل شیمیایی صحبت کنیم