فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 24 - هندسه(1) فصل سوم: تالس و تشابه(قسمت اول)

ىر اين جلسه فصل سوم هنىسه 1 رو شروع مي كنيم، تالس و تشابه مثلث ها رو می گیم و راجع به نسبت تشابه صحبت می کنیم.