فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم(قسمت 5) - پیش بینی انجام واکنش

در این جلسه می خواهیم راجع به پیش بینی انواع واکنش های شیمیایی صحبت کنیم

و همچنین پیش بینی کنیم آیا یک واکنش شیمیایی که به ما میدن قابل انجام هست یا نه

البته نه همه ی واکنش های شیمیایی، بلکه واکنش هایی که در آینده بهش میرسیم و بهش میگن واکنش های شیمیایی یگانه

و در آخر هم می خواهیم فعالیت شیمیایی چند عنصر را با هم مقایسه کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم