فیلم ها آرایه های ادبی کنکور هامون سبطی

فیلم جلسه 8 - علم بیان (قسمت اول)، کلیات

آریه های ادبی رو با هم ادامه میدیم و بریم سراغ اون آرایه هایی که یه کمی با هم تداخل دارن و بیشتر مشکل ساز میشن برای شما، یعنی آرایه های کنایه، تشبیه، استعاره، مجاز و انواع استعاره.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.