فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 25 - هندسه (1)، فصل سوم: تالس و تشابه (قسمت دوم)

تو این جلسه تالس و تشابه رو ادامه میدیم و به خصوص راجع به روابط بین محیط مثلث های متشابه سوالات زیادی از کنکور های چند سال اخیر حل می کنیم .