فیلم ها صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

فیلم جلسه 18 - درس هشتم (قسمت اول): اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه

ما امروز می خوایم بگیم اگه یک ریشه‌هایی رو به یک وزنی میبریم صددرصد معناش اثر میذاره خوب درس هشت عربیتون مربوط میشه به اسمه فاعل، اسمه مفعول و اسمه مبالغه، میخوایم  ببنیم که اگر یه ریشه ای رو به یه وزن خاصی میبریم چجوری صفت فاعلی، چجوری صفت مفعولی میتونیم باهاش بسازیم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.