فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت اول)

ماروز استار گفتار دو رو میزنیم، ساختار شش ها رو با هم بررسی می کنیم فعالیت دم و بازدم رو با نکاتش با هم بهتون میگم و تشریح شش گوسفند رو هم نکات مهمش رو با هم کار خواهیم کرد 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 7
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 7