فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت دوم)

این جلسه میریم سراغ اون سه تا از جانوران دو وست داشتنیمون ملخ، کرم خاکی و پرنده دانه خوار هر نکته ای که شما لازن داشته باشین برای این سه تا من در اختیارتون میذارم فقط یه نکته بهتون بگم بجه ها در رابطه با این ها مثلا ملخ اینکه یک حشره است و تمام ویژگی ها که از حشرات رو خوندین رو صدق می کنه اونارو خودتون دیگه ترکیبی باید داشته باشین و گرنه هر آنچه که نیاز باشه من در این جلسه در اختیارتون میذارم

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 5
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 5