فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)

روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول) 

در این قسمت میخوایم درس دوم مثلثات رو شروع کنیم، به عنوان مقدمه یک سری مطالب رو از پارسال براتون میگیم و مطلبی که امروز تدریس میشه، مطلب جدیدی نیست. اول دایره مثلثاتی رو مرور می کنیم و بعدش علامت نسبت های مثلثاتی توی ربع های مختلف رو بررسی می کنیم و بعد میریم سراغ اتحادهای مثلثاتی که پارسال خوندیم و یک مساله مشهور رو با کمک اتحادها حل می کنیم.