فیلم ها صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

Loading
درس اول (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - درس اول (قسمت اول)

امروز میخوایم در رابطه با اولین درس عربی یازدهم یعنی اسم مکان و اسم تفضیل باهم صحبت کنیم. و مطالب مه ...
درس اول(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

فیلم جلسه 2 - درس اول(قسمت دوم)-حل تمارین کت ...

توی این فیلم آموزشی میخوایم تمرینات درس یک عربی یازدهم رو با هم انجام بدیم. اولین تمرینی که توی این ...
درس دوم (قسمت اول)-جمله های شرطی

فیلم جلسه 3 - درس دوم (قسمت اول)-جمله های شر ...

امروز ما میخوایم در رابطه با جلمه های شرطیه صحبت کنیم. درس ما در رابطه با جمله های شرطیه است. جمله ه ...
درس دوم(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

فیلم جلسه 4 - درس دوم(قسمت دوم)-حل تمارین کت ...

ما با این دید که شما سال دهم رو خوب یادگرفتید و مطالب جلسات قبل رو هم بلدید میخوایم بریم سراغ تمرینه ...
درس سوم: معرفه و نکره (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت او ...

امروز میخوایم در مورد معرفه و نکره صحبت کنیم، معرفه به اسمی میگیم که میشناسیمش، نکره به اسمی میگیم ک ...
درس سوم: معرفه و نکره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت دو ...

امروز میخوایم تمرینات درس سوم: بخش اسم های معرفه و نکره رو با هم حل کنیم. اسم های معرفه اسم هایی بود ...
درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم ...

در این درس میخوایم دربارۀ این صحبت کنیم که اگر یک جمله ای، یک فعلی (منظورم از جمله همون فعل است) بعد ...
درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم ...

تو این درس می خوایم در رابطه با جمله هایی که بعد از اسم نکره میاد تمرین کنیم یادتون باشه سه تا فرمول ...
درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسم ...

امروز می خوایم با هم درس پنجم عربی یازده مرو تحلیل کنیم ببنیم تو درس پنجم چه اتفاقی می خواد بیوفته، ...
درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قس ...

رسیدیم به تمرینای درس پنجم، تو قواعد درس پنجم تو تو جزوه درس پنجم گفتیم که تمام نکات این درس بر میگر ...
درس ششم : فعل مضارع (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - درس ششم : فعل مضارع (قسمت اول ...

ما درس پنج و ششم رو پشت سر گذاشتیم از نظر معنا و قواعد به هم ربط داشتن اما تو دو درس جدا اومده بودن، ...
درس ششم: فعل مضارع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - درس ششم: فعل مضارع (قسمت دوم)

ما امروز می خوایم تو این بخش تمرین های درس ششم عربی یازدهم رو حل کنیم با دقت فیلم ها رو نگاه کنید، ع ...
درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه ( ...

امیدوارم فیلم آموزشی جلسۀ قبل رو خوب دیده باشید و جزوه هارو خوب خونده باشید. امروز میخوایم تمارین در ...

فیلم جلسه 5 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت اول)

امروز میخوایم در مورد معرفه و نکره صحبت کنیم، معرفه به اسمی میگیم که میشناسیمش، نکره به اسمی میگیم که نمیشناسیمش، مثلا میگم من رفتم کتابی خریدم، آن کتاب جالب بود، جمله اول که میگم "من رفتم کتابی خریدم" نکره هستش، ولی توی جمله میگم "آن کتاب" خواننده میدونه در مورد کتاب دارم صحبت میکنم. این درس بسیار کاربردی هستش توی کنکور، از این جهت که بصورت مستقیم نمیگه کدوم نکره هستش یا معرفه، ولی توی ترجمه خیلی از گزینه هارو میتونیم رد کنیم و به جواب صحیح برسیم.