فیلم ها صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

فیلم جلسه 5 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت اول)

امروز میخوایم در مورد معرفه و نکره صحبت کنیم، معرفه به اسمی میگیم که میشناسیمش، نکره به اسمی میگیم که نمیشناسیمش، مثلا میگم من رفتم کتابی خریدم، آن کتاب جالب بود، جمله اول که میگم "من رفتم کتابی خریدم" نکره هستش، ولی توی جمله میگم "آن کتاب" خواننده میدونه در مورد کتاب دارم صحبت میکنم. این درس بسیار کاربردی هستش توی کنکور، از این جهت که بصورت مستقیم نمیگه کدوم نکره هستش یا معرفه، ولی توی ترجمه خیلی از گزینه هارو میتونیم رد کنیم و به جواب صحیح برسیم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.