فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت پنجم)، بررسی فاصله ها از خط و صفحه

در این قسمت به ادامۀ مبحث خط و صفحه خواهیم پرداخت. مباحثی مرتبط با فاصلۀ نقطه از خط، فاصلۀ نقطه از صفحه رو با هم مطالعه خواهیم کرد. این مباحث ریشه در ریاضی پایه هم داره، شما معادلۀ خط رو که بررسی می کردین، فاصله نقطه از خط رو توی فضای دو بعدی هم پید کرده بودین. اینجا یک مقداری تعمیمشون میدیم میبریم تو فضای سه بعدی، اشاره کوتاهی هم به ریاضی پایه می کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم