فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت چهارم)، معادلۀ صفحه در فضا (قسمت دوم)

امروز میخوایم به ادامۀ مبحث معادلۀ صفحه در فضا بپردازیم، مباحثی که با هم مطرح خواهیم کرد: زاویۀ خط و صفحه، اوضاعشون رو با هم مقایسه می کنیم، وضعیت دو نقطه نسبت به صفحه، فصل مشترک دو صفحه که یک خط ازش رد میشه و در آخر چند تست کنکوری براتون حل خواهیم کرد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم