فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: هندسه (قسمت پنجم)

تو این جلسه می خوایم راجع به قضیه تالس و استدلال استنتاجی صحبت کنیم اولس استدلال استنتاجی رو معرفی میکنیم وبعدش یکی دو تا مثال حل میکنیم تا اینکه با اون آشنا بشیم بعد از اون میریم سراغ قضیه تالس، قضیه تالس رو معرفی میکنیم و اثباتش می کنیم در انتها هم دئ تا مثال از قضیه تالس براتون حل میکنیم 

آرشآرش