فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 34 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)، نظریه های سینتیک (قسمت دوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم