فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار اول : یاخته های عصبی (قسمت چهارم) ، گفتار دوم: ساختار دستگاه عصبی (قسمت او?

در این جلسه از گفتار 1، انتقال پیام عصبی رو می گیم وارد گفتار 2 فصل 1 میشیم تحت عنوان ساختار دستگاه عصبی

در این جلسه دستگاه عصبی مرکزی طریقه حفاظت و انواعش  رو براتون توضیح می دیم ( در این قسمت مغز رو توضیح میدیم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم