فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت سوم) - گفتار اول: یاخته های عصبی(قسمت سوم)

همونطور که در 2 قسمت قبلی آموزش فصل اول گفتار اول رو از زیست یازدهم دیدید، در این جلسه پرسشنامه گفتار اول را کامل خواهیم گفت.

سوالات سطر به سطر، دو گزینه ای و تصویری و پرسش های تستی رو با هم کار می کنیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم