فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت اول)

بحث امروز ما مقدمه و شروع تابع هست، تو درس حسابان 1، به شما دامنه رو خواهیم گفت ( مفهوم، دامنه و اشاره ای به برد تابع ) بعد راجع به تعداد توابه صحبت می کنیم بعد میریم تعریف دامنه توابع کسری رو بررسی می کنیم.