فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 22 - هندسه(1)فصل دوم: فیثاغورس و مساحت(قسمت اول)

تو این جلسه میخوایم که فصل دوم هندسه یک یعنی مساحت و فیثاغورس رو شروع بکنیم. در رابطه با فیثاغورس صحبت میکنیم و رابطه فیثاغورس رو مطرح میکنیم و چند تا تست ازش حل میکنیم. بعدش مساحت رو مطرح میکنیم به مساحت مثلث میپردازیم و دو تا مثلث خاص یعنی مثلث متساوی الساقین و متساوی الاضلاع رو هم جدی تر بررسی میکنیم.