فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 20 - فصل اول: هندسه و استدلال(قسمت دوم)-زاویه(قسمت دوم)

تو این جلسه در رابطه با مثلث متساوی الاضلاع صحبت میکنیم. در رابطه با شرایط هم نهشتی دو تا مثلت صحبت میکنیم و در ادامه چهار ضلعی های مهم یعنی در حقیقت ذوزنقه، متوازی الاضلاع و لوزی رو بررسی خواهیم کرد.