فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 19 - هندسه و استدلال(قسمت اول)-زاویه(قسمت اول)

این جلسه میخوایم هندسه رو شروع بکنیم. از فصل یک یعنی هندسه و استدلال شروع می کنیم که با مفهوم زاویه آغاز میشه، بعد در رابطه با نیم سازها و انواع زاویه ها صحبت میکنیم و به مثلت متساوی الساقین میرسیم. که تستها و سوالات متنوعی توی کنکور داره.