فیلم ها صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

فیلم جلسه 4 - درس دوم(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

ما با این دید که شما سال دهم رو خوب یادگرفتید و مطالب جلسات قبل رو هم بلدید میخوایم بریم سراغ تمرینهای این درس و ببینیم چطور میشه اون چیزهایی که تا حالا یادگرفتیم رو توی تمرینهای کتاب درسیمون پیاده کنیم. پس با ما همراه باشید تا تمرینهای درس دوم عربی یازدهم رو با هم حل کنیم.