فیلم ها صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

فیلم جلسه 2 - درس اول(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

توی این فیلم آموزشی میخوایم تمرینات درس یک عربی یازدهم رو با هم انجام بدیم. اولین تمرینی که توی این درس اومده تقریباً میشه گفت مرور عربی سال دهمه. یعنی عددها رو آورده، جمع و ضرب و تقسیمها رو آورده، ثلاثی مزید رو آورده، ثلاثی مجرد رو آورده، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه ای که قبلاً ما خوندیم همه رو آورده. پس لازمه حل و فهم درست این تمرین مرور عربی پایه است. اگه حوصله نگاه کردن تمام فیلمهای آموزشی رو ندارید جزوه ها رو یه ورق بزنید. انشاءالله با امید به خدا بتونید اولین تمرین درس عربی امسال رو به خوبی حل کنید و به خوبی اون رو در درسهای دیگه همراهی کنید که برای شب امتحان دیگه مشکلی نداشته باشید و فقط کافی باشه که یک مرور کلی رو مباحث داشته باشیم. پس دست به دست هم میریم سراغ حل تمرینها.