فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم