فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 10 - فصل اول: بردارها (قسمت دهم)، مساحت و حجم (قسمت دوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم