فیلم ها فیزیک یازدهم(نظام آموزشی جدید) - پیمان طلوعی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.