فیلم ها صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

فیلم جلسه 8 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هشتم)، حل تمارین درس دوم

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.