فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 30 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم