فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 27 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

محاسبۀ سرعت (قسمت چهارم) 

در این قسمت قراره راجع به مسائلی که استوکیومتری و سرعت رو با هم قاطی میکنن با هم صحبت اولیه ای داشته باشیم. سعی میکنم مسائل رو از دو روش مختلف حل کنم که یاد بگیریم که اینطور مسائل رو چطور حل کنید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم