فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت پنجم)

امروز گوارش در روده باریک رو بررسی میکنیم شیره روده باریک، اصلا میبینیم روده باریک چی کار میکنه، حرکاتش صفرا رو بررسی می کنیم امروز هم نکات خیلیییییییییییییییییی مهم داریم 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 3
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 3

آرشآرش