فیلم ها صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزشی جدید) - ناصر حشمتی

فیلم جلسه 7 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هفتم)، عدد، معدود و ساعت ها

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.