فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 6 - فصل اول: بردار (قسمت ششم)، تصویر قرینه بردار برهم، کوشی شوارتز

لینک های مستقیم دانلود این فیلم