فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 25 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

ما تو این جلسه بعد از اینکه یاد گرفتیم که محاسبه سرعت چه قرمولی داره حالا می خوایم تمرین با هم حل کنیم و این تمرین رو از دست ندین ما می خوایم مهارت پیدا کنیم در محاسبه سرعت ما تو این جلسه ما مول به زمان ما می خوایم با هم صحبت کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم