فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 25 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

ما تو این جلسه بعد از اینکه یاد گرفتیم که محاسبه سرعت چه قرمولی داره حالا می خوایم تمرین با هم حل کنیم و این تمرین رو از دست ندین ما می خوایم مهارت پیدا کنیم در محاسبه سرعت ما تو این جلسه ما مول به زمان ما می خوایم با هم صحبت کنیم