فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 24 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

ما تو این جلسه می خوایم شروع کنیم به محاسبه سرعت و اینجا من می خوایم اول راجع به مفاهیم اولیه سرعت با شما صحبت کنم نکات کوچیکی راجع به سرعت بگم و فرمول های مربوط به محاسبه سرعت رو با هم مرور کنیم