فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 19 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت دوم)