فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 17 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت ششم)

ما تو این جلسه قراره که در مورد قسمت دوم روندهای تناوبی با هم صحبت کنیم و اونم بحث الکترونگاتیوی هست کامل می خوام در موردش صحبت کنم و بعد راجع به روند هاش صحبت کنم در ادامه هم چند تا مثال هم با هم مرور می کنیم