فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 16 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت پنجم)

ما تو این بخش می خوایم راجع به روند های جدول های تناوبی با هم صحبت کنیم، ابتدای کار سعیم بر اینه که کل روند ها رو خدمتتون عرض کنم و بعد از اون می خوایم بریم سراغ دو تا از رونده های خاص، یعنی انرژی نخستین یونش و شعاع اتمی راجع به این کامل صحبت میکنیم و ادامشو می خوایم تو جلسه بعد توضیح بدم