فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 15 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت چهارم)