فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 14 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت سوم)

ما تو این بخش راجع به جدول تناوبی و کاربردهاش می خوایم صحبت کنیم اونم کاربرد پنجم که در مورد اعداد کوانتمی هستش و نکات دیگه جدول تناوبی رو می خوایم با هم مرور کنیم و چند تا مثال هم با هم می خوایم حل کنیم 

آرشآرش