فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 13 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت دوم)

ما تو این قسمت می خوایم راجع به کاربرد های جدول تناوبی با هم صحبت کنیم تو کنکور و  می خوایم ببنیم که جدول تناوبی تو کنکور چه کاربردی داره، کلا من پنج تا کاربرد براش مثال زدم که چهارتاش رو با هم یم خوایم ببنیم