فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 12 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت اول)

ما تو این بخش  راجع به جدول مندلیوف با هم صحبت می کنیم راجع به خود جدول وراجع به استثنائاتش و  این که چه جور تشکیل شد و یه یه معرفی اولیه هم می خوام راجع به جدول تناوبی می خوام براتون داشته باشم