فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 9 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت نهم)