فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 11 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت یازدهم)، هندسۀ تحلیلی (قسمت دوم)

امروز تو مبحث هندسه تحلیلی یه مقدار میاحث تخصصی تر میشه مباحثی که مرتبط با مثلثه مباحثی که مرتبطه با دایره هست، مباحثی که مرتبط با چهار ضلعی ها است، یکی دو تا تکنیکم وسطاش بهتون میگم که بتونید تخصصی تست هاشو حل کنید